Personakt Antavla

Stora Olof Persson

Bonde, knekt, länsman.

Far:Per Isaksson
Mor:Karin N

Född:Gammelbyn 8, Svedjan, Burträsk fs, Burträsk sn.

Barn med Anna N

Barn:
Olof Olofsson

Noteringar

Hemäg. ÅR 1628, 1628 jordabok, 1 mtl 1642: 1 1/8 mantal – 1678 jordabok. Bonde, knekt, länsman, nämndeman Stora Olof Persson f. 1602 (var 35 år 1637) i Svedjan, Burträsk d. omkring 1680. 1675 sista mantalslängd.

1627 finns Olof Pedersson på utskrivningslängder.
1628 jb. Enligt K K ordning får Länsmannen fritt 7/8 mantal.
1630 jb. Olof Persson 7/8 mantal. Länsmansfrihet 7/8 mantal
1630-åtminstone till 1642 blev Olof Persson befriad från skatt för sitt omak som länsman. Han var rik. Han betalade 1630 4 daler till kyrkans vinkorn.

Kyrkans räkenskaper (KR): ”1631 betalade Olof Pedersson Svedom ett testamente efter sin fader och kyrkan messinge dd. Kame 3 pipor och till de fattiga ½ tunna korn och kyrkoherden penningar 3 daler.
Kyrkans räkenskaper: 1635 gav han i testamente efter sitt barn ett lakan till båren.

KR: 1645 Noch uthagit utur kyrkoiskrinet åth Oluff Pärsson i Gamblebyn 12 daler kopparmynt. 5 daler för enn par glas han haffver såldt åt prästegården itt par för tre daler som sitta i metten stugan, andhra par som sitta i kamaren. 4 daler för det han hugg in enn par glass i kyrkioväggen -2 daler för deeth han såå… item som upbygde stugerna i prästegården.
KR: 1648 Oluff Pärsson i Sveden uti Gamblebyn hafver fått 5 daler kopparmynt för deth han hugin ett par glas uthi kyrkiogofsten? Och laghade nåhe Lif… altare.
KR: 1649 Oluff Pärsson i Svedhen hafver tagit 2 tunnor vinkorn för 9 daler och för dem står pant itt par Silver uti Kyrkioskrinet.
KR: 1651 Oluff Persson Sveden fick för han satte in glaser i Kyrkian 9 mark och för jernet åt
kyrkiodörren 10 mark.
KR: 1655 fick han för sitt arbete som han hafver handalagt på funstren uthi Kyrkian på Sankt Anders Offerdag 7 mark. Sedan för stakan 2 mark och samma år för det han hafver arbetat på funstren uti Kyrkian -12 ½ daler. 1668 arbetade han med kyrkans källare. 6 december
KR: 1670 fick han 1 daler för arbete åt församlingen.
KR: 1676 fick han för arbete på kyrkotaket – 1 daler.”
1637 hade Olof Persson en dräng Anders Nilsson som var 18 år. Hemmanet var på 1 mantal när Olof Persson tog över det efter fadern. Sedan utökades det 1642 med 1/8 mantal. 1669 hade hemmanet 23/32 mantal.

GMR: 1642, 1643 och 1644 utskrivning. Knekt, silverbruksknekt Daniel Olsson Hjort Gammelbyn lejd av Olof Pedersson Gammelbyn. 1646-1648 var han silverbruksknekt. Han var gruvdräng vid Piteå Silververk och Luleå silververk.

KR:1673-08-30 gavs av kyrkan till Olof Perssons son Swen till studier 1 daler 16 öre. 1674 bodde en officer och hans hustru hos Stora Olof Persson.

Jordabok 1678 var hemman förbränt. KR: Till Olof Persson i Sweden utbetalade församlingen 20 mars 1679 efter socknens samtycke en brandstod på 6 daler.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1688 Brodern Abraham Persson dör efter 1688 Gammelbyn 8, Svedjan, Burträsk fs, Burträsk sn
1697 Systern Margareta Persdotter dör 1697-06 Gammelbyn 7, Västomsundet, Burträsk fs, Burträsk sn