Sara Johansdotter

 

Vem var Sara Johansdotter och varifrån kom hon? Genetiskt har en ättling på raka mödernet till Sara Johansdotter testat U1a1a2
För några år sedan publicerade jag mina nedanstående dokumenterade bevis på denna webbplats, därför att några har undrat över min koppling av Sara Johandotter till Myckle 3 utifrån vad som är skrivet i boken Skellefteå socken (1650-1790) ss. 415, 461. Just detta faktum har en sådan central roll för att få in alla kända författare med flera i en släkt, som jag myntat till ”Författarsläkten i norr”. Det har konstaterats att detta är någonting alldeles extra och jag hoppas att du noggrannt granskar mina bevis!

Som en del av er känner till, så fick jag problem, när jag skulle försöka få in också andra kända författare m.fl. med gemensamma anor. n’Zackris-släkten har varit etablerad ett antal år. Jag gjorde 2007 en utredning och fick fram en handfull kända ”’Zackris”-ättlingar. Erik Jonsson, redaktör vid Provins i Umeå, ville så gärna ha hjälp med ytterligare några namn i författarträdet. Jag tog mig an uppgiften, men fick uppenbara problem, när jag ville få in bröderna Sjöström från Bergviken, Burträsk och syskonen Kurt Salomonson och Anita Salomonsson från Hjoggböle. När jag inte lyckades med detta, så riktade jag mina granskande blickar mot Sara Johansdotter, som var gift till Norsjö 14, Kvavisträsk. Ingen har angett varifrån hon kom. Vilken utmaning! Det måste jag gå till botten med. Ett sätt är att granska, vilka som var faddrar och dopvittnen, när Zackris och Saras barn döptes. Enligt dåtida tradition, så döptes förste sonsonen ofta efter farfar och nästa son efter morfar. Sonen Nils föddes 1706-11-11 och död före 1709, då nästa son Nils föddes. De döptes efter farfar Nils Andersson. Alltså jag rekommenderar dig att granska de brandskadade födelse- och dopböckerna i Skellefteå landsförsamling!

När Johan Zackrisson föddes och döptes 1708-06-21, så antecknades Johan Andersson i Mÿckle och hustrun förutom Pastor Swanbärg och Madam Brita Hiller, som dopvittnen. Se utklipp från Födelse- och dopboken.
Johan Zackrisson var den son, som tog över gården Norsjö 14, Kvavisträsk, Skellefteå lfs. Källa: Skellefteå lfs C:1 (1699-1729) s.21, GID 1858.93.47500. Johan Zackrissons morfar, Johan Andersson, var bonde på Myckle 3 och var gift med Karin Nicodemidotter från Gammelbyn 7, Västomsundet, Burträsk fs.

När Nils Zackrisson-Gök-Kuse föddes 1709-09-18 och döptes 1709-09-21, så fick han sitt förnamn efter farfar, Nils Andersson. Den förste sonen Nils hade ju dött. När han döptes har prästen skrivit: Faddrer Sochne Skrifwaren Johan Jacobson, Hustrun, Olof Jönson i Ostwijk, Hedmans Hustru Brita, Olof Joenson wid Nordsiön, Hustro Syster Margaretha. Källa: Nils_Zackrisson_1709

Tack till dig Ulf Lundström, som hjälpte mig att tolka alla skrivna bokstäver! Här har vi alltså en koppling till Margareta Johansdotter född 1686 på Myckle 3 och som sedan kom att bli gift till Bodan 3.
Observera att den förstfödda Anna Zackrisdotter, som föddes 1705 och gift med Jakob Larsson på Norsjö 10, Skellefteå lfs gav sin förstfödda dotter förnamn efter farmor Marjet (Mariet) Olofsdotter (1651-1740). Den yngsta dottern döps efter mormor. Det är den namngivningstraditionen, som gör att jag kan föreslå förnamnet på Mårten Jonssons hustru, på Hjoggböle 1, Skellefteå lfs och från 1670 på Bergsbyn 7, som i olika källor anges som en Nicodemidotter från Gammelbyn.

Jag har i andra sammanhang noterat hur denna tradition med namngivning under 1600-1700-talet följts så konsekvent, att prästen någon gång fått ändra en redan döpt dotters förnamn till farmors förnamn, vilket en äldre avliden (i unga år) syster hade. Jag kanske kommer att skriva en artikel om just detta i Roten vad det lider. Dit hör också tradtitionen, som jag tidigare anfört, att den förste sonsonen fick farfars och nästa son morfars förnamn. Det har spelat en avgörande roll när jag fastställt att Zachris Nilssons hustru, Sara Johansdotter kom från Myckle 3, vilket ingen annan före mig har haft någon aning om. Läs förresten boken Skellefteå socken (1650-1790) och vad som skrivs om Myckle 3 sid. 415 resp. Norsjö 14, Kvavisträsk sid. 461.

mtDNA Full Sequenced Test: Haplogrupp(Hg) U1a1a2
Karin Persdotter, Karin Nicodemidotter, Sara Johansdotter bar alla på denna haplogrupp, då vi testat flera nu levande ättlingar till Karin Nicodemidotter och Sara Johansdotter på deras olika resp. raka mödernelinjer med Hg: U1a1a2


mtDNA-test avslöjar alltså att Margareta Persdotter – i Håkan Nicodemissons 2:a gifte på Gammelbyn 7(5), Västomsundet, Burträsk fs, Burträsk sn – har lämnat över mtDNA till nu levande ättlingar på den raka mödernelinjen via bland annat Karin Nicodemidotter gift till Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn. Det stärker mitt tidigare resonemang utifrån Dop- och födelseböcker i Skellefteå lfs, att Sara Johansdotter kom från Myckle 3. Sara bar på samma mtDNA och har fört det vidare genom många släktled på sin raka mödernelinje via sina döttrar Anna (1705-1771) och Kerstin (1711-1795).
Det som gäller är att jämföra dessa kvinnors mtDNA och i synnerhet det kodade området. Det ser ut som att det finns en skillnad, men en kännare av DNA, Peter Sjölund, skriver som kommentar på en Facebook-vägg: Peter Sjölund: ”Ewa Westerberg och Jan Fredman, det som ser ut som en mutation i resultatsammanställningen är ingen sådan. Det är så att just på positionen 309 i mitokondrie-DNAt är det ofta instabilt. Där kan det ske så kallade ”deletions” och ”insertions”, det vill säga att det försvinner någon ”bokstav” eller att det skjuts in en extra. 309.1C betyder att det på position 309 skjutits in ett extra C i mitokondrie-DNAt. De två första kvinnorna hade alltså denna extra ”bokstav” i DNA-koden, medan Margareta Persdotter inte hade det. Men denna typ av förändringar på position 309 kan flippa fram och tillbaka på bara några generationer. Den positionen brukar därför inte tas någon hänsyn till när mtDNA-trädets förgreningar kartläggs. Kort sagt, de tre kvinnorna bar på identiskt mtDNA.

Stort TACK till dig Peter Sjölund för att du så generöst bjöd på detta svar.

Efter detta gjorde jag en jämförelse mellan 3 tillgängliga FASTA-filer: Hg U1a1a2 Den som har Sara Johansdotter och Karin Nicodemidotter har ett extra C i position 309 alltså CVR 2 309.1C. Den som har Margareta Persdotter saknar 309.1C
Alla övriga positionerna i CVR1 och i det större Coding Region är IDENTISKT LIKA. Det betyder att den som uppgett Margareta Persdotter (Karin) som sin anmoder, den som uppger Karin Nicodemidotter (Jan) som anmoder och den som uppger Sara Johansdotter (Daniel) som sin anmoder genetiskt tillhör varann, då de tre kvinnorna bar på idendiskt lika mtDNA.

Det var uthållighetsprövande att jämföra varje position för de olika FASTA-filerna. Jag använde en tämligen ålderdomlig metod. Jag läste in resp. FASTA-fil i varsin *.txt-fil. La dessa fönster intill varann och gjorde därefter manuella jämförelser. Stort TACK till alla inblandade, Daniel, Jan, Karin, och Peter Sjölund – Släkt&DNA! Bästa hälsningar Jan Fredman

På detta svar återkom återigen Peter Sjölund i ett inlägg på ”Buresläkten – faktabaserad forskning”: ”Bra att få det helt bekräftat, Jan Fredman! Nu råder ingen tvekan längre. Ett tips: Nästa gång kan du spara mycket manuellt arbete genom att ladda upp FASTA-filerna för automatisk analys med verktyget mtHAP: https://dna.jameslick.com/mthap/