Service

 

Släktforskning på beställning

Jag har tillgång till digitaliserade kyrkoarkiv och annat arkivmaterial för hela Sverige genom SVAR och ArkivDigital (abonnemang). Mitt intresse för att nästan dagligen läsa, tyda och registrera information från de gamla kyrkböckerna har gett mig en god erfarenhet liksom från annat äldre arkivmaterial. Jag har också haft tillgång till de stora databaser, som finns via ANCESTRY_WORLD_DELUXE ancestry.com 2007-08 — 2017-08, som en del av ersättningen då ancestry.com köpte mina webbplatser ancestry.se och ancestry.eu sommaren 2007. Då har det framför allt handlat om att försöka spåra upp utvandrare från Norden till Canada och USA, som i stora mängder emigrerade från slutet av 1800-talet till 1920-talet.

Jag har med andra ord goda förutsättningar att utföra släktforskningsuppdrag på beställning. Jag gör även släktutredningar för den som vill veta mer om sina rötter, men inte vill eller hinner släktforska själv. Har du speciella önskemål eller frågor? Kontakta mig och presentera dina frågeställningar, så försöker jag hjälpa dig.

I mitt basutbud ingår antavlor omfattande 4, 5 eller 6 generationer till ett fast pris. En antavla utgår från en huvudperson (proband) och redovisar dennes förfäder/ anor ett visst antal led bakåt i tiden. Antavlan levereras utskriven i A4-format (via Posten) eller i dataformat (via e-post). Då redovisas Namn, födelse- och dopdatum, ev. dopvittnen, församling, levnadsorter, yrke/titel, boendeform, ev. fastighetsuppgifter, där det framgår i källorna. Vigseldatum i förekommande fall, församling. Dödsdatum, församling och dödsorsak i den mån de återfinns i källorna. För andra, mindre omfattande släktforskningsuppdrag, debiteras timtaxa enligt prislistan på denna sida. Om du är intresserad av en mer omfattande släktutredning eller har specifika önskemål utanför mitt basutbud, så uppmanar jag dig att kontakta mig för en diskussion och kostnadsfri offert.

Vilka uppgifter krävs?
För att kunna påbörja en släktutredning behöver jag tillgång till uppgifter om huvudpersonen och om dennes föräldrar. Skulle dessa vara födda under 1900-talet behövs även uppgifter om far- och morföräldrarna. Om du som beställare själv inte kan ordna dessa uppgifter, hjälper jag till mot en viss ersättning. Priset på antavlan baseras på antalet generationer födda före 1900. Har du frågor är du välkommen att kontakta mig för ytterligare information.

Bra att veta

Jag arbetar med primärkällorna, dvs. jag följer din släkt bakåt i tiden i det mikrofilmade eller digitaliserade kyrkoboksmaterialet och väljer att inte söka kompletterande uppgifter i andra källor om det är efter perioden ca 1680-1720. Det var nämligen då som prästerna ålades att föra olika böcker i sin församling. Sverige är unikt i det avseendet. Men i vissa församlingar kan det var ytterst besvärligt med brända böcker. I övrigt refererar jag till erkända professionella forskares dokumentation före denna tidsperiod, då jag inte har den skolning, som krävs för att tolka mycket gamla dokument. Det handlar framför allt om Bågaskattelängden från 1539, jordaböcker, som började föras under Gustav Vasas skattevälde; domböcker före 1750; längder, som gjordes i samband med Älvsborgs lösen vid två tillfällen; roteringslängder och andra militära längder; länsräkenskaper och övriga längder, som innehåller spår efter människors välfärd, företagsamhet, förtjänster, armod och tillkortakommanden. Om det visar sig att det finns en koppling till prästerskapet, adeln eller konungsliga familjer i Europa, så finns det historiskt material, som i de flesta fall är dokumenterade i primära källor, men även här kan det finnas en viss osäkerhet, som alltid när det gäller barn utom äktenskap (s.k. oägta börd), vilket inte alls är mindre ovanligt i äldre tider. Människorna är tämligen lika genom århundranden, men med en skillnad. Man måste i gamla tider förlita sig på Kungens goda behag om man fick en ny chans att leva vidare efter en s.k. mökränkning, man som kvinna. Tidigt sängalag för blivande par sågs heller inte med blida ögon, vilket medförde böter. Där uppgifter bygger på andra källor, så framgår det av källhänvisningen. Denna avgränsning gör att jag kan begränsa den tid, som efterforskningarna kräver. Min policy är att du redan från början skall veta vad släktutredningen maximalt kan kosta, oavsett tidsåtgång.

Att jag tar betalt är för att få möjlighet att hålla mig uppkopplad mot olika databaser som SVAR, ArkivDigital, Ancestry World de Luxe m.fl. + inköp av Släktforskarförbundets och Riksarkivets olika CD/DVD-databaser plus övriga släktforskarföreningars utgivna databaser.

Jag gjorde 2018-05-14 en förändring av de tidigare priserna.
Anledningen till prisförändringen är att det är tämligen tidsödande att söka uppgifter i olika källor.
Välkommen med en beställning!

Alt. A. Timdebitering 

Pris 100 kr/tim. Förskott 200 kr för 2 timmars arbete. Det är mest rättvist för oss båda eftersom man aldrig på förhand kan veta hur många timmar det tar enl. dina önskemål om antalet generationer. Ibland går det lätt och ibland får man söka länge och då kan det skena iväg tidsmässigt. När jag har forskat på uppdrag, så kommer vi fram till en summa det max får kosta efter 2 tim arbete innan jag fortsätter. Annars kan Alt. B. Basutbud vara ett attraktivt alternativ med fasta priser för dig.

Alt.  B. Basutbud

4 generationer födda före 1900 i Sverige
1.500
5 generationer födda före 1900 ”
3.000
6 generationer födda före 1900 ”
6.000
Redovisning i pappersformat eller som datafiler via e-post
Mindre släktforskningsuppdrag utanför basutbudet per tim.
150
Efterforskning av personuppgifter efter 1900 per tim.
150
Postens avgifter tillkommer vid brevbefordran
Mer omfattande släktutredningar eller utredningar med avikande önskemål, som t.ex. emigranter och deras ättlingar o.dyl. Då tänker jag på de som emigrerade till Nordamerika och Australien och motsvarande under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet..
offert
Övriga tjänster
Kopia på tidigare gjord utredning (pappersutskift)
2 kr / sida
Kopior av källmaterial per kopia
20
Kopior av källmaterial per kopia (pappersutskrift)
20
Tillägg för CD/Usb html-baserad hemsidesliknande lösning
400
basutbudet ingår en släktutredning med följande grunddata, där de återfinns i källorna:

• Namn, födelse- och dopdatum, ev. dopvittnen, församling,
• levnadsorter, yrke/titel, boendeform, ev. fastighetsuppgifter.
• där det framgår i källorna.
• Vigseldatum och vigselförsamling, make/maka.
• Dödsdatum, dödsorsak, dödsförsamling.
• Källor.
• 1 st anlista (redovisning av en persons förfäder i nummerordning).

Notera att utredningarna avser anor i rakt nedstigande led.
Önskar du också syskon med ovanstående grunddata, så tillkommer 50 kr/syskon. Ju längre bakåt i tiden man kommer ju fler äktenskap och parbildningar med barn ingår i varje generation. Obs! Då följer jag syskonet från vaggan till graven och uppgifter om make/maka ingår även i dessa 50 SEK.

Tillval mot extra tillägg
• Redovisning av syskon med ovanstående grunddata (se ovan)
• Extra exemplar av utredning (se ovan)
• CD/ Usb med Pdf-fil (se ovan)
• CD/Usb med html-baserad hemsidesliknande lösning (se ovan)
• Kopior av källmaterial per kopia

Välkommen med förfrågningar via e-post.